Hanke

Hankkeen toiminta-aika

01.08.2019-31.12.2021

 

RobIoT -hankkeessa päivitämme OSAOn nykyisiä oppimisympäristöjä vastaamaan työelämän tarpeita tieto- ja tietoliikennetekniikan alalla.

Hankkeessa selvitämme yhdessä alan yritysten kanssa, millaisia laitteita ja järjestelmiä opetuksessa tulisi olla käytössä. Hankkeessa hankintaan hyvinvointiteknologiaan liittyvät palvelurobotit ja turvavalvontalaitteet sekä IoT-alustan, joka yhdistää koneet ja laitteet pilveen. Laitteiden ja ohjelmistojen hankinnassa huomioidaan laitteiden yhteiskäytön mahdollisuudet, laitteiden välisten yhteyksien hyödyntäminen, laitteiden liikuteltavuus sekä tietoturva-asiat. Hankkeen laitehankinnoilla laajennamme ja monipuolistamme olemassa olevia oppimisympäristöjä, jotta niitä voidaan hyödyntää usean eri tutkinnon opetuksessa.

Hanke vahvistaa alueen yritysten, ammattiopiston ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeen tuloksena alueen yritykset saavat työntekijöitä, joilla on uusin IoT- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen. Oppilaitos voi tarjota yritysten henkilöstölle niiden tarvitsemaa täydennyskoulutusta, mikä parantaa alueen pk-yritysten kilpailukykyä.

Luomme hankkeen aikana toimintamallin oppilaitos-yritysyhteistyön toteuttamiseen. Tarkoitus on tarjota yrityksille mahdollisuutta käyttää oppilaitoksen demo-oppimisympäristöä tekstiympäristönä. Suunnitelemme hankkeessa miten oppimisympäristö tuotteistetaan ja miten sitä markkinoidaan alueen yrityksille.